Scroll

Zamki i elektryczne listwy zgarniające

Akcesoria do montażu zamków elektrycznych V06 lub 9087 na drzwiach wahadłowych z napędem

 • PRAKTYCZNE W UŻYCIU I INSTALACJI DZIĘKI :

  wewnętrznej płytce o grubości 3 mm do mocowania zamków elektrycznych i dwóch płytek zewnętrznych o grubości 3 mm, z których jedna wyposażona jest w otwór do ewentualnej instalacji podwójnego cylindra do odblokowania zamka od zewnątrz.

  Rysunkowi technicznemu ktory u łatwia prawidłowe zamocowanie kolumny pionowej w stosunku do zamka.

  Kolumnie pionowej o grubości 8 mm do podtrzymania listwy zgarniającej o grubości 3,5 mm wyposażonej w otwory, które umożliwiaja regulację podczas instalacji.

  Płytka do mocowania listwy zgarniającej łączy w sposob trwały z kolumną pionową.

  3 możliwe regulacje ( 2 na kolumnie pionowej i jedna w listwie zgarniającej) umożliwiają znalezienie najlepszej pozycji zasuwy w stosunku do listwy zgarniajacej.

  Przekładki ze stali 14 mm i otwory DIN na zewnętrznej płytce wyposażonej w otwór do instalowania podkładki bezpieczenstwa do ochrony cylindra.

 • Do drzwi spustowych o szerokości większej niz 2,5 m zaleca się instalację 2 zamków, po jednym z każdej strony z para akcesorii (art. 1.7918.0600.2).

  OPCJONALNIE KIT DO ZASILANIA art. 1.7918.0850:
  • regulator czasowy(T) z opóźnieniem wyłączenia do regulacji(maksymalnie 10 sekund) i zasilaniem od 12 do 240V AC/DC
  • transformator ( Tr ) od 230 do 12 V-40 VA;
  • wyłącznik magnetyczno - termiczny (M) na 2A
  • bezpiecznik ( Fs ) na 3,16 A z opóźnieniem.
AKCESORIA DO MONTAŻU ZAMKÓW ELEKTRYCZNYCH V06 LUB 9087 NA DRZWIACH WAHADŁOWYCH Z NAPĘDEM
Art.

Opis

N.

  1.7918.0600.1Akcesoria do montażu zamka w drzwiach wahadłowych z napędem
  1.7918.0600.2Akcesoria do montażu zestawu zamków w drzwiach wahadłowych z napędem
  1.7918.0610.1Akcesoria do montażu zamka w drzwiach wahadłowych z napędem + zamek V06
  1.7918.0610.2Akcesoria do montażu zestawu zamków w drzwiach wahadłowych z napędem + 2 zamki V06
  1.7918.0806Podkładka bezpieczeństwa
  1.7918.0850OPCJONALNIE KIT DO ZASILANIA

tab