Scroll

Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste

 .PV

Kluczem o profilu .PV (tylko dla autoryzowanych centrach Viro)

Przykład kodowanej karty własności, która umożliwia wykonanie duplikatu kluczy o profilu opatentowanym Viro (marka).

 • Wersje z kluczem o profilu opatentowanym (marka) do kopiowania wyłącznie w Autoryzowanych Centrach Viro (profil .PV).

  W celu otrzymania jednego lub więcej duplikatów wystarczy:

  • udać się do Autoryzowanego Centrum Viro w celu wykonania kopii kluczy;
  • okazać klucz i kodowaną kartę własności, która została dostarczona w zapieczętowanej kopercie wraz z kluczami;
  • wylegitymować się;
  • osoba odpowiedzialna z Autoryzowanego Centrum zrobi klucze i dostarczy użytkownikowi.

  ART. 013.PV, 015.PV , 017.PV , 039.PV, 039.A.PV (marka)

  ART. 065.PV (marka)

SŁUŻY DO: KŁÓDEK, ZAMKI I CYLINDRÓW

 
Lp.KategoriaRodzinaKlucze ART.Link do strony