Scroll

Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste

 .PB

Kluczem o profilu .PB (może zostać dorobiona tylko przez Viro)

Przykład kodowanej karty własności, która umożliwia wykonanie duplikatu kluczy o profilu opatentowanym Viro (marka formy i/ lub urządzenie ruchome).

 • Wersje z kluczem o profilu opatentowanym (marka formy i/ lub urządzenie ruchome) do kopiowania wyłącznie w Viro ( profil .PB).

  W celu otrzymania jednego lub więcej duplikatów wystarczy:

  • udać się do punktu sprzedaży gdzie został zakupiony produkt;
  • okazać klucz i kodowaną kartę własności, która została dostarczona w zapieczętowanej kopercie wraz z kluczami;
  • osoba odpowiedzialna z punktu sprzedaży prześle faxem do Viro kserokopię karty własności (zatrzymując ją aż do otrzymania kopii kluczy) i dane użytkownika, specyfikując ewentualne dostarczenie w trybie przyspieszonym;
  • Viro zapewni realizację duplikatów kluczy, które zostaną przesłane w zapieczętowanej kopercie do punktu sprzedaży;
  • punkt sprzedaży skontaktuje się z użytkownikiem, któremu zostanie dostarczona zapieczętowana koperta i oddana karta własności.

  ART. 013.PB, 015.PB , 017.PB , 039.PB , 039.A.PB (marka)

  ART. 065.PB (marka i patent)

SŁUŻY DO: KŁÓDEK, ZAMKI I CYLINDRÓW 1.4396.PB

 
Lp.KategoriaRodzinaKlucze ART.Link do strony